Mùa hè đã qua – Theoyeucau

Mùa hè đã qua

1.Try To Remember - The Brother Four

Try to remember the kind of September
When life was slow and oh, so mellow
Try to remember the kind of September
When grass was green and grain was yellow
Try to remember the kind of September
When you were a tender and callow fellow
Try to remember and if you remember
Then follow, follow.

Try to remember when life was so tender
That no one wept except the willow
Try to remember the time of September
When love was an ember about to billow
Try to remember and if you remember
Then follow, follow.

Deep in December It's nice to remember
Although you know the snow will follow
Deep in December It's nice to remember
The fire of September that made us mellow
Deep in December our hearts should remember
And follow, follow, follow...

2.Sad Eyes - Trisha Yearwood

> Every day here you come walkin'
> I hold my tongue, I don't do much talkin'
> You say you're happy and you're doin' fine
> Well go on baby, I got plenty of time, 'cause
> Sad eyes never lie
> Sad eyes never lie
>
> For a while I've been watching you steady
> Ain't gonna move 'till you're good and ready
> You show up and then you shy away
> But I know pretty soon you'll be
> walkin' this way, 'cause
> Sad eyes never lie
> Sad eyes never lie
>
> Baby, don't you know, I don't care
> Don't you know that I've been there
> Well if somethin' in the air feels a little unkind
> Don't worry darlin', it'll slip your mind
>
> I know you think you'd never be mine
> Well that's okay baby, I don't mind
> That shy smile's sweet, that's a fact
> Go ahead I don't mind the act
>
> Here you come all dressed up for a date
> Well, one more step and it'll be too late
> Blue, blue ribbon in my hair
> You're so sure I'll be standing there
> I guess sad eyes never lie
> Sad eyes never lie
> I guess sad eyes never lie
> Sad eyes never lie

3.You Raise Me Up - Josh Groban

When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up: To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up: To more than I can be.

There is no life - no life without its hunger;
Each restless heart beats so imperfectly;
But when you come and I am filled with wonder,
Sometimes, I think I glimpse eternity.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up: To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up: To more than I can be.

You raise me up: To more than I can be.

4.Concerto pour une jeunne fille nommé

5.So Happy Together - Jason Donavan

Imagine me and you,
I do
I think about you day and night
It's only right
To think about the girl you love
And hold her tight
So happy together
If I should call you up (call you up)
Invest a dime
And you say you belong to me
And ease my mind (ease my mind)
Imagine how the world could be
So very fine (very fine)
So happy together

{Refrain}
*I can see me loving nobody but you
For all my life
When you're with me
Baby the skies will be blue
For all my life

Me and you
And you and me
No matter how they tossed the dice
It had to be
The only one for me is you
And you for me
So happy together

{Refrain}

Me and you
And you and me
No matter how they tossed the dice
It had to be
The only one for me is you
And you for me
So happy together

Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba
Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba

Me and you
And you and me
No matter how they tossed the dice
It had to be
The only one for me is you
And you for me
So happy together
O.o.O.o.O.o.O.o.
So happy together
O.o.O.o.O.o.O.o.
How is the weather
(Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba)
So happy together
(Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba)
We're happy together
(Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba)
So happy together...
(Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba)
So happy together...
(Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba)
So happy together...
(Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba Ba ba)

6.Goodbye To Romance - Ozzy Osbourne

Yesterday has been and gone
Tomorrow will I find the sun
or will it rain
Everybody's having fun
Except me I'm the lonely one
I live in shame

(chorus)
I said goodbye to romance, yeah
Goodbye to friends, I tell you
Goodbye to all the past
I guess that we'll meet,
we'll meet in the end
I've been the king, I've been the clown
now broken wings can't hold me down
I'm free again
The jester with the broken crown
It won't be me this time around
to love in vain

(repeat chorus)

and I feel the time is right
although I know that you just might say to me
what you gonna do
what you gonna do
But I have to check this chance
goodbye to friends and to romance
And to all of you
And to all of you
Come'on now!

(repeat chorus)

and the winter is looking fine
and I think the sun will shine again
and I feel I've cleaned my mind
all the past is left behind again

(repeat chorus)

7.Mùa Hè Đã Qua - Nhạc Nga

Не повторяется такое никогда

Слова Пляцковский М.
Музыка Туликов С.

В школьное окно смотрят облака,
Бесконечным кажется урок.
Слышно, как скрипит пёрышко слегка,
И ложатся строчки на листок.

Первая любовь... Звонкие года.
В лужах голубых стекляшки льда...
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда.

Незаметный взгляд изумлённых глаз
И слова туманные чуть-чуть.
После этих слов в самый первый раз
Хочется весь мир перевернуть.

Первая любовь... Снег на проводах.
В небе промелькнувшая звезда.
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда.

Песенка дождя катится ручьём,
Шелестят зелёные ветра.
Ревность без причин, споры ни о чём —
Это было будто бы вчера.

Первая любовь... Звонкие года.
В лужах голубых стекляшки льда...
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!

8.Mùa Hè Đã Qua - Bùi Phương Tâm

Rồi mùa hè đã qua, trở lại mái trường xưa
Nhìn lên phía hàng cây xanh bao la nhớ nhung
Giờ học sao khó quên, mối tình đầu thiết tha
Còn lại trong ánh mắt ai thoáng nhìn qua...

Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau
Ngày nào ta chung lối tay nắn tay vui đùa
Có bao giờ ta trở lại những kỷ niệm xưa êm đềm
Phút giây thoáng qua trong tim chúng ta vẫn còn nhung nhớ...
Thoáng xa ngàn xa chân trời, cháy lên tình yêu cuộc đời
Tháng năm đã qua đưa ta trở lại bên nhau....
2 Comments
  1. HienHa 7 năm ago

    Lâu lắm mới nghe lại cảm xúc cuộc sống. Rất thích giọng của dế 🙂

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

www.theoyeucau.com © 2003-2021. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?