Lời của Gió – Trang 2 – Theoyeucau

Additional menu

Lời của Gió

Không ai biết tôi từ đâu đến, chưa một ai nhìn thấy tôi như thế nào, nhưng tất cả mọi vật đều có thể cảm nhận thấy mỗi khi tôi đi qua.