Just So You Know – Jesse McCartney – Theoyeucau

Just So You Know – Jesse McCartney

I shouldn’t love you, but I want to
I just can’t turn away
I shouldn’t see you, but I can’t move
I can’t look away

And I don’t know how to be fine when I’m not
‘Cause I don’t know how to make a feelings stop

Just so you know
This feeling’s takin’ control
Of me and I can’t help it
I won’t sit around
I can’t let him win now
Thought you should know
I’ve tried my best to let go
Of you but I don’t want to
I just gotta say it all before I go
Just so you know

It’s gettin’ hard to
Be around you
Theres so much I can’t say
Do you want me to hide the feelings
And look the other way

And I don’t know how to be fine when I’m not
‘Cause I don’t know how to make a feelings stop

Just so you know
This feeling’s takin’ control
Of me and I can’t help it
I wont sit around
I can’t let ‘him win now

Thought you should know
I’ve tried my best to let go
Of you but I don’t want to
I just gotta say it all before I go
Just so you know

This emptiness is killin’ me
I wonder why I’ve waited so long
Lookin’ back I realize it was always there, just never spoken
I’m waitin’ here
Been waitin’ here

mmoooh

Just so you know
This feeling’s takin’ control
Of me and I can’t help it
I wont sit around
I can’t let him win now
Thought you should know
I’ve tried my best to let go
Of you but I don’t want to
I just gotta say it all before I go
Just so you know
Whoa
Just so you know
Whoa
Thought you should know
I’ve tried my best to let go
Of you but I don’t want to
I just gotta say it all before I go
Just so you know
Just so you know

0 Comments
  1. Profile photo of asmaa ashraf
    asmaa ashraf 13 năm ago

    it’s a geat song

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2021. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?