Dù con sống thế nào mẹ cũng luôn ủng hộ

Đều đặn vào thứ 3 hàng tuần từ 5/5 "Lời của Gió" sẽ gửi tới các bạn từng chương trình cuốn sách "Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ" trong chuyên mục "Sách khuya", các bạn nhớ đón nghe nhé.
09/06/2015 27:10

Just When I Needed You Most

You packed in the morning
I stared out the window
And I struggled for something to say
You left in the rain without closing the door
I didn’t stand in your way
Now I miss you more
Than I missed you before
And now where I’ll find comfort, God knows
Cause you left me
Just when I needed you most
Yes, you left me
Just when I needed you most
Now most every morning
I stare out the window
I think about where you might be
Ive written you letters that I’d like to send
If you would just send one to me

Cause I need you more
Than I needed before
And now where I’ll find comfort, God knows
Cause you left me
Just when I needed you most
Yes, you left me
Just when I needed you most

You packed in the morning
I stared out the window
And I struggled for something to say
You left in the rain without closing the door
I didn’t stand in your way

Now I love you more
Than I loved you before
And now where I’ll find comfort, God knows
Cause you left me
Just when I needed you most
You left me
Just when I needed you most
Oh, you left me
Just when I needed you most

Tình bạn không tĩnh lặng. Tình bạn giống như nước sông, chỉ có ý nghĩa khi chảy theo một hướng nào đó… Trong hành trình cuộc đời… điều khó khăn nhất trên đời chính là chia sẻ và mất mát bạn bè.

Cuộc đời như nước sông chảy trôi, đôi khi sẽ cuộn lên xoáy nước, nhưng không bao giờ đứng yên mãi một nơi. Những thứ trôi đi, những thứ phải trôi đi, những thứ chỉ có thể trôi đi và những thứ muốn trôi đi thì cứ để chúng trôi đi.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome