Gửi cho anh – người mà chẳng biết em là ai+

Gửi cho anh – người mà chẳng biết em là ai