Xem như anh lợi hại, đồ xấu xa!+

Xem như anh lợi hại, đồ xấu xa!