Waiting – Norah Jones – Theoyeucau

Waiting – Norah Jones

Hush now, watch the stars fall
Into a fire wall
I am waiting here
Waiting for you to come home

Sinking embers glow
Melting icy snow
And I am waiting here
Waiting for you to come home

And I watch them burn
When will I ever learn?
If I wait it doesn’t mean
You will return

And I watch them burn
When will I ever learn?
If I wait it doesn’t mean
You will return

Now all the stars have gone
Faded into cracks of dawn
And I’m still waiting here
Waiting for you to come home

I am waiting here
Waiting for you to come home

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

or

Log in with your credentials

Forgot your details?