Songbird – Theoyeucau

Songbird

For you there’ll be no crying
For you the sun will be shining
’cause i feel that when i’am with you
It’s alright, i know it’s alright

And the songbirds keep singing
Like they know the score
And i love you, i love you, i love you
Like never before

To you, i would give the world
To you, i’d never be cold
’cause i feel that when i’am with you
It’s alright, i know it’s right

And the songbirds keep singing
Like they know the score
And i love you, i love you, i love you
Like never before

Like never before; like never before.

Tags:

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

or

Log in with your credentials

Forgot your details?