One Way Ticket – Boney M – Theoyeucau

One Way Ticket – Boney M

Ye tee ye tee …… Oh !
One way ticket, one-way ticket,
One way ticket, one-way ticket to the blues.

Choo choo train a chuggin’ down the track gotta travel home never comin’ back woo …. Gotta one-way ticket to the blues.

Bye bye love my baby’s leavin’ me, now lonely teardrop are all that I can see, woo, gotta one way ticket to the blues

I’m gonna take a trip to the lonesome town, gonna stay at heart break hotel. A fool such as I there never was I cry the tear so well ….
One way ticket, one-way ticket, one-way ticket to the blues…

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

or

Log in with your credentials

Forgot your details?