Hei Se You Mo – Theoyeucau

Hei Se You Mo

ëyß^
nan guo
ÊÇÒòžéžÃÂÂÂÂ˺ܾa
shi yin wei men le hen jiu
ÊÇÒòžéÃÂÂÂÂëÃÂÂÂÂËÌ«à
shi yin wei xiang le tai duo
ÊÇÃÂÂÂÂÄÀiÆðÃÂÂÂÂËÃÂÂÂÂ-÷Ôa
shi xin li qi le zuo yong

ÄaÃÂÂÂÂf
ni shuo
¿àЦ³£³£ÅaÃÂÂÂÂ-øÄa
ku xiao chang chang pei zhe ni
ÔÚÒ»ÆðÔÃÂÂÂÂücaaŠ
zai yi qi you dian mian qiang
Ԕ²»Ô”¬FÔÚÃÂÂÂÂÃÂÂÂÂÃÂÂÂÂËÎÒ
gai bu gai xian zai xiu le wo

²»ÃÂÂÂÂëÌ«à
bu xiang tai duo
ÎÒÃÂÂÂÂëÒ»ÊÇÎÒ Ã¥eÅåe¸aÃ¥e
wo xiang yi ding shi wo ting cuo nong cuo gao cuo
°ÃÂÂÂÂԚ
bai tuo
ÎÒÃÂÂÂÂëÊÇÄa掎X’üÔIÂÂÂÂÂ-î}
wo xiang shi ni de nao dai you wen ti

ëS±aÃÂÂÂÂfÃÂÂÂÂf
sui bian shuo shuo
ÆČÂÂÂÂÂÎÒÔcº½›²Âø¿’ø²»ÃÂÂÂÂëàÃÂÂÂÂf
qi shi wo zao yi jing cai tou kan tou bu xiang duo shuo
ÃÂÂÂÂ-»ÊÇÎÒÅÂÒۜI”β»ÃÂÂÂÂ-¡
zhi shi wo pa yan lei cheng bu zhu

²»®
bu dong
ÄaµĺÚÉ«ÔÄĬ
ni de hei se you mo
ÃÂÂÂÂëÃÂÂÂÂ
xiang tong
…sÔÃÂÂÂÂ-ÔÙ¿µ¹ÎÒ
que you zai kao dao wo
ÃÂÂÂÂfÉ
shuo san
ÄaÃÂÂÂÂëºÜ¾aÃÂÂÂÂË°É£¿
ni xiang hen jiu le ba?
ÎÒ²»ÃÂÂÂÂë²ð’Äa
wo bu xiang chai chuan ni

®”ÃÂÂÂÂ-÷
dang zuo
ÊÇÄaé_µÄÃÂÂÂÂæЦ
shi ni kai de wan xiao
ÃÂÂÂÂëÃÂÂÂÂ
xiang tong
…sÔÃÂÂÂÂ-ÔÙ¿µ¹ÎÒ
que you zai kao dao wo
ÃÂÂÂÂfÉ
shuo san
ÄaÃÂÂÂÂëºÜ¾aÃÂÂÂÂË°É£¿
ni xiang hen jiu le ba?
”¡½oÄaµĺÚÉ«ÔÄĬ
bai gei ni de hei se you mo
ÎÒµÄÃÂÂÂÂJÃÂÂÂÂ攡½oºÚÉ«ÔÄĬ
wo de ren zhen bai gei hei se you mo

Tags:
0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2018. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?