Everybody Hurts – Theoyeucau

Everybody Hurts

When your day is long
And the night
The night is yours alone
When you’re sure you’ve had enough of this life
Well hang on

Don’t let yourself go
Cause everybody cries
And everybody hurts
Sometimes

Sometimes everything is wrong
Now it’s time to sing along
(When your day is night alone)
Hold on, hold on
(If you feel like letting go)
Hold on
If you think you’ve had too much of this life
Well hang on

Cause everybody hurts
Take comfort in your friends
Everybody hurts

Don’t throw your hand
Oh, no
Don’t throw your hand
When you feel like you’re alone
No, no, no, you’re not alone

If you’re on your own
In this life
The days and nights are long
When you think you’ve had too much
Of this life
To hang on

Well, everybody hurts
Sometimes, everybody cries
And everybody hurts
Sometimes

And everybody hurts
Sometimes

So, hold on, hold on
Hold on, hold on
Hold on, hold on
Hold on, hold on
(Everybody hurts
You are not alone)

[Fade out]

Tags:

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

or

Log in with your credentials

Forgot your details?