Dui Bu Qi – Theoyeucau

Dui Bu Qi

ÂÂÂÂÂVˆöÒ»aa~ŽÅ
guang chang yi mei tong bi
±¯‚ûµĺÜë[aÜ
bei shang de hen yin mi
ËüÔÚÔSØÒeÃÂÂÂÂpÃÂÂÂÂp‡@ÃÂÂÂÂ
ta zai xu yuan chi li qing qing tan xi
Ì«àµÄÎÒÂÂÂÂÂۊ…
tai duo de wo ai ni
ÃÂÂÂÂ-ŒËü’­²»ß^šâÒÒ½›
rang ta chuan bu guo qi yi jing
ÊÈ¥ÒâÃÂÂÂÂx
shi qu yi yi

½äÃÂÂÂÂ-¸ÔÚ¿ÞÆü
jie zhi zai ku qi
ìoìoÌÉÔÚ³éŒÃÂÂÂÂ
jing jing tang zai chou ti
ËüËù”iÔеÄÃÂÂÂÂ-»Ê£ûؒ›
ta suo yong you de zhi sheng xia hui yi
ÃÂÂÂÂàÂÂÂÂÂÛ߀ÔЄeëx
xiang ai hai you bie li
ÃÂÂÂÂño·±»°²ÅŵÄÔe
xiang wu fa bei an pai de yu
ëSÂÂÂÂÂrœÊ‚äÂÂÂÂÂiÒu
sui shi zhun bei lai xi

ÎҒÒÄîÆð‡øСµÄÃÂÂÂÂnÃÂÂÂÂ-ÀÒÎ
wo huai nian qi guo xiao de ke zhuo yi
’ÒÄîÃÂÂÂÂ-øÔaaU¹PŒ’ÈÃÂÂÂÂԛ
huai nian zhe yong qian bi xie ri ji
oĕÄÇÃÂÂÂÂ-îԭʵÄaÀûÂÂÂÂÂ
ji lu na zui yuan shi de mei li
oĕµÚÒ»’ÎÔöҊµÄŠ…(Jay Chou)
ji lu di yi ci yu jian de ni(Jay Chou)

Èc¹ûÎÒÔöҊŠ…ÊÇÒ»ˆö±¯„¡
ru guo wo yu jian ni shi yi chang bei ju
ÎÒÃÂÂÂÂëÎÒß@ÃÂÂÂÂ…ÃÂÂÂÂ-ÔÃÂÂÂÂ-Ò»‚€ÈËÒÃÂÂÂÂ’ò
wo xiang wo zhe bei zi zhu ding yi ge ren yan xi
ÃÂÂÂÂ-îaaÔÙÒ»‚€ÈËÂýÂýµÄ»Ø’›
zui hou zai yi ge ren man man de hui yi
›]ÔÃÂÂÂÂÃÂÂÂÂËß^È¥
mei you le guo qu
ÎҌÃÂÂÂÂùʳéëx
wo jiang wang shi chou li

Èc¹ûÎÒÔöҊŠ…ÊÇÒ»ˆö±¯„¡
ru guo wo yu jian ni shi yi chang bei ju
ÎÒ¿ÉÒÔÃÂÂÂÂ-΃uaü¾ÃÂÂÂÂß@˜ÔºÃÂÂÂÂoÒâÃÂÂÂÂx
wo ke yi rang sheng ming jiu zhe yang hao wu yi yi
»òÔSÔÙÃÂÂÂÂ-îaaÄÜ µ½Š…Ò»¾ä
huo xu zai zui hou neng ting dao ni yi ju
ÃÂÂÂÂpÃÂÂÂÂpµć@ÃÂÂÂÂ
qing qing de tan xi
aa»ÚÃÂÂÂÂ-øŒ¦²»Æð
hou hui zhao dui bu qi

Tags:
0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2018. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?