Ban Shou Ren – Theoyeucau

Ban Shou Ren

ÔÙÒ²›]Óð׵Äì`»e
zai ye mei you chun bai de ling hun
×ÔÈËÂäžé°ë«FÈË
zi ren lei duo luo wei ban shou ren
ÎÒé_ÊʹÓaµÚÒ»ÈË·Q
wo kai shi shi yong di yi ren cheng
ӛĕÑÛÇ°ËùÓеÄ°lÉu
ji lu yan qian suo you de fa sheng
ÊÈÑÉ­ÃÂÂÂÂÖÃÂÂÂÂсiµÄÔc³¿
shi xue sen lin xing lai de zao chen
ÈκÎÇÖÂԳɞé¿ÉÄÜ
ren he qin l¹e dou cheng wei ke neng
ÎÒÓa¹ÅÀõÄÖäÕZÖ؜Ø
wo yong gu lao de zhou yu chong wen
Ò÷³ì`»eÃÂÂÂÂòÇuŒ¸ù
yin chang ling hun xu qu xun gen

a挦ĽcµÄаÎÇ
mian dui mo jie de xie wen
²»±»ÎÛȾµÄÞDÉi
bu bei wu ran de zhuan shen
¾S³Öƒ°×µÄÃÂÂÂÂóac
wei chi chun bai de xiang zheng
È»aa߀ԭžéÈË
ran hou huan yuan wei ren

׌Î҂ƒ
rang wo men
°ë«FÈË
ban shou ren
µÄì`»e
de ling hun
·­ÂÂÂÂÂL
fan gun
ÊÕÆКˆÈÌ
shou qi can ren
»Ø‘›«F»¯µÄß^³Ì
hui yi shou hua de guo cheng

׌Î҂ƒ
rang wo men
°ë«FÈË
ban shou ren
µÄÑÛÉñ
de yan shen
†Îƒ
dan chun
ø·ÇØÂÂÂÂÂÀ·ÖøÓÀÂÂÂÂÂa
er fei tan lan zhu yong heng
Ö»Œ¦±Ã¦ÖÒÕ
zhi dui bao li zhong cheng

׌Î҂ƒ
rang wo men
°ë«FÈË
ban shou ren
µÄì`»e
de ling hun
·­ÂÂÂÂÂL
fan gun
ãֹ·ÞºÞ
ting zhi fen hen
ÓÀoÖ¹±MµđРŽ
yong wu zhi jin de zhan zheng

׌Î҂ƒ
rang wo men
°ë«FÈË
ban shou ren
µÄÑÛÉñ
de yan shen
†Îƒ
dan chun
Œ¦ßh¹Å’æÔÚµÄÉñ
dui yuan gu cun zai de shen
ÓaÖt±°µÄÉi·ÃÂÂÂÂ
yong qian bei de shen fen

œI·ÃÂÂÂÂòv
lei fei teng
ïL®Â³£µıùÀä
feng yi chang de bing leng

ñRÌa•
ma ti sheng
׌ÈË˯²»°²·€
rang ren shui bu an wen

ÎÒÔÚµÈ
wo zai deng
ì`»eÃÂÂÂÂòÇuÃÂÂÂÂe³É
ling hun xu qu wan cheng
ŽîI×åÈˌ‘ÃÂÂÂÂÂÆiÎÄ
dai ling zu ren xie xia qi dao wen

ÄdzÇæ‚
na cheng zhen
oÖ^µÄÔÚ ÞÉü
wu wei de zai xi sheng

‘лзÙ
zhan huo fen
À‰¯é_ÊóÃÂÂÂÂ
ji tan kai shi xia chen

ÎÒÔÚµÈ
wo zai deng
ÓXÎòaaµÄ×åÈË
jue wu hou de zu ren
ÃÂÂÂÂùÄ÷½’óµØÖØÃÂÂÂÂÂé_‰
wang nan fang da di chong xin kai ken

Tags:

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2018. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

or

Log in with your credentials

Forgot your details?