All you need is love – J Rabbit – Theoyeucau

All you need is love – J Rabbit

(Love, love, love)
(Love, love, love)
(Love, love, love)

There’s nothing you can do that can’t be done
Nothing you can sing that can’t be sung
Nothing you can say but you can learn how to play the game
It’s easy

There’s nothing you can make that can’t be made
No one you can save that can’t be saved
Nothing you can do but you can learn to be you in time
It’s easy

All you need is love
All you need is love
All you need is love, love
Love is all you need

(Love, love, love)
(Love, love, love)
(Love, love, love)

All you need is love
All you need is love
All you need is love, love
Love is all you need

There’s nothing you can know that isn’t known
Nothing you can see that isn’t shown
There’s nowhere you can be that isn’t where you’re meant to be
It’s easy

All you need is love
All you need is love
All you need is love, love
Love is all you need

All you need is love, all together now
All you need is love, everybody
All you need is love, love
Love is all you need

Love is all you need
Love is all you need
Love is all you need

Tags:

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

or

Log in with your credentials

Forgot your details?