I Don't Feel Like Loving You Today – Gretchen Wilson – Theoyeucau

I Don't Feel Like Loving You Today – Gretchen Wilson

I don’t feel like loving you today,
So don’t you even try to change my mind,
The best thing you can do right now,
Is just go away,
Cause I don’t feel like loving you today,

I don’t wanna talk about last night,
I’m angry and I haven’t had much sleep,
And I’m so tired and bloodshot,
they ain’t no tellin’ what I’d say,
I don’t feel like loving you today,

But you know I will anyway,
Even though we make it hard sometimes.
I’ll wind up forgiving you and probably loving you,
For the rest of my life,
But I don’t feel like loving you today,
And I’ve got 16 hours left to go.
I might tell you that I’m leaving
Even though you know I’ll stay,
Cause I don’t feel like loving you today.

But you know I will anyway,
Even though we make it hard sometimes.
I’ll wind up forgiving you and probably loving you,
For the rest of my life.
But I don’t feel like loving you today.

I just don’t feel like loving you today.

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2021. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?