Yêu anh từ sự lãng quên

Small house on the hill
08/04/2015 09:56
3 Comments
  1. hagakui 3 months ago

    To Ấm Áp. Chúc cậu hạnh phúc.!

  2. Ultiamte 2 years ago

    Lãng quên – điều không tưởng@ có chăng thì ta cất kỷ niệm vào một góc của tâm trí mà thôi nhỉ^^

  3. nudp103 2 years ago

    Có thật sẽ quên đi được những người đi qua đời nhau không?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome