Rẽ lối nào?

LCG - rẽ lối nào
07/07/2015 06:06

Cuộc sống như những ngã rẽ, bạn rẽ phải, rẽ trái đi tiến về phía trước hay quay lại phía sau, con đường nào mới mang hạnh phúc đến cho bạn.

1 Comment
  1. ngao 9 months ago

    Cho mình xin thông tin bản nhạc nền guitar với
    Thanks

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome