Nguyện vọng thì có hàng ngàn nhưng hy vọng chỉ có một thôi

girl bird
04/08/2015 16:38

To make you feel my love - Garth Brooks

When the rain is blowin’ in your face
And the whole world is on your case
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love.

When the evening shadows and the stars appear
And there is no one there to dry your tears
I could hold you for a million years
To make you feel my love.

I know you haven’t made your mind up yet
But I would never do you wrong
I’ve known it from the moment that we met
No doubt in my mind where you belong.

I’d go hungry, I’d go black and blue
I’d go crawlin’ down the avenue
No, there’s nothin’ that I wouldn’t do
To make you feel my love.

The storms are raging on the rollin’ sea
And on the highway of regrets
The winds of change are blowing wild and free
You ain’t seen nothin’ like me yet.

There ain`t nothing that I would not do
Go to the ends of the Earth for you
make you happy make your dreams come true
To make you feel my love

To make you feel my love.

Hãy chú ý đừng thử khuyên nhủ những người đang đau khổ, đừng thuyết giáo họ bằng những điều quá xa vời… Chỉ cần lặng yên cầu nguyện voài cử chỉ ngập tràn yêu thương và quan tâ, cùng họ đối diện với nỗi đau, để họ biết có chúng ta ở bên. Sự thận trọng ấy chính là thái độ chúng ta cần, từ bi là như vậy. Cảm giác này là diều đẹp đẽ nhất, có thể làm phong phú tinh thần ta nhất, trong tất cả trải nghiệm của nhân loại.

Hy vọng và nguyện vọng không thể lẫn lộn với nhau được. Chúng ta có thể mang cùng lúc hàng ngàn nguyện vọng đủ loại nhưng hy vọng thì chỉ có một mà thôi.

– Cha Pierre

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome