Người phụ nữ đó cũng có lỗi

ee02d_quyen
21/07/2015 14:00

Là người đi trước thời đại, hơn nữa lại là phụ nữ thì coi như họ đã cầm chắc chiếc vé bất hạnh trong tay.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome