Nếu cuộc đời không có những ngã ba

future past present
07/07/2015 03:22

Có hay Không? Đã bao lần tôi tự hỏi khi phân vân giữa hai phương án. Và cuộc đời có không ít những ngã ba…

Rẽ phải hay là rẽ trái? Rẽ phải? Cuối con đường đó là gì? Rẽ trái? Cuối cùng ta sẽ đi về đâu? Và chợt ước gì nếu cuộc đời không có những ngã ba…

Uh, nếu cuộc đời không có những ngã ba

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome