Cuộc đời có trăm ngàn ngã rẽ, ắt có người rẽ trước

Small house on the hill
07/07/2015 07:16

A Step You Can't Take Back - Keira Knightley

So you find yourself at this subway
With your world in a bag by your side
And all at once it seemed like a good way
You realize it’s the end of the line
For what it’s worth

Here comes the train upon the track
And there goes the pain, it cuts to black
Are you ready for the last act?
To take a step you can’t take back?

Taken all the punches you could take
Took ‘em all right on the chest
Now the camel’s back is breaking
Again, again
For what it’s worth

Here comes the train upon the track
And there goes the pain, it cuts to black
Are you ready for the last act?
To take a step you can’t take back?

Did she love you?
Did she take you down?
Was she on her knees when she kissed your crown?
Tell me what you found

Here comes the rain, so hold your hat
And don’t pray to God, ’cause He won’t talk back
Are you ready for the last act?
To take a step you can’t take back, back, back?
You can’t take back, back, back.

So you find yourself at this subway
With your world in a bag by your side

Cuộc đời dài như vậy, có trăm ngàn ngã rẽ, ắt sẽ có người phải rẽ trước. Có người chung đoạn đường dài, có người chia đoạn đường ngắn. Có người trở thành xa lạ, có người sẽ gặp lại nhau. Chưa đi đến cuối con đường cũng khó mà biết người đó có cùng ta mãi mãi? …

Dù sao đi nữa, dù ngắn dù dài, dù thành xa lạ hay thân thiết, mỗi một người đến trong đời ta, đi chung với ta một chặng đường đều đáng trân trọng. Họ đã là một phần đời của ta.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome