Có vẻ như cuộc đời biết nhiều hơn chúng ta thì phải

love-heart-romantic-tree
16/06/2015 23:34

I Know You By Heart

Midnights in winter
The glowing fire
Lights up your face in orange and gold
I see your sweet smile
Shine through the darkness
Its line is etched in my memory
So I’d know you by heart

Mornings in april
Sharing the secrets
We’d walk until the morning was gone
We were like children
Laughing for hours
The joy you gave me
Lives on and on
‘Cause I know you by heart

I still hear your voice
On warm summer nights
Whispering like the wind

ohhh, ohhhh, ohhhhh, ohhhh

You left in autumn
The leaves were turning
I walked down roads of orange and gold
I saw your sweet smile
I heard your laughter
You’re still here beside me
Everyday
‘Cause I know you by heart
‘Cause I know you by heart

“Một ngươi bạn của mẹ nói thế này, muốn nhìn nhận xem con đường đời ta đang đi là đúng hay sai, chỉ cần đặt ba câu hỏ này thôi: Bạn có muốn đi con đường đó không? Những người khác có nói đó là con đường dành cho bạn không? Số phận cũng nói đó là con đường dành cho bạn chứ? … Nghĩ cho cùng, làm gì có ai có thể trả lời: “Phải!” cho cả ba câu hỏi trên chứ. Điều ta có thể làm chỉ là ôm câu hỏi đó trong lòng chứ đừng bỏ nó vào sọt rác mà thôi. 

Có vẻ như cuộc đời biết nhiều hơn chúng ta thì phải. Thế nên con không được giam cầm và đóng đinh cả giấc mơ của mình trong các quy tắc đâu.”

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome