Có những ngày mình đã nghĩ từ bỏ một cái gì

hand stone
07/07/2015 06:24

When You Grow Up - Priscilla Ahn

When you were young enough
Doing all that fun kid stuff
Did you think of what you’d be?

Marco Polo in the pool
Kickball games behind the school
Playing tag and hide ‘n’ seek

When you grow up, what kind of boy will you be?
Oh, what will you be?

Drawing pictures with some chalk
Raindrops wash it from the walk
Summer days it never ends

Spin the bottle on the ground
Watch it turning round and round
Maybe he will be my friend

When you grow up, what kind of girl will you be?
Oh, what will you be?

Will you write a book or invent a machine?
Will you be an astronaut or will you sail the sea?

(What will I be when I grow up?)
La la, la la, la la, la la
(What will I be when I grow up?)
(What will I be when I grow up?)
(What will I be when I grow up?)

When you grow up, what kind of person will you be?
Oh the things you’ll be happy

Có những ngày mình đã nghĩ từ bỏ một cái gì / một con người / một nơi chốn… hẳn là điều duy nhất mình có thể làm để thấy an ổn hơn. Chỉ vì những ngày ấy mình nói với cuộc đời là “ê ê tui tha thứ cho bạn đó” còn cuộc đời thì trả lời gãy gọn “tui chẳng quen gì bạn”,rứa là ngột ngạt vô cùng lận…. thiệt ra, những ngày ấy, “có làm gì cũng vô nghĩa như nhau” mà thôi.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome