• bach hop posted an update 5 months, 3 weeks ago

    Làm sao để trở thành cộng tác viên của TYC ah, cả nhà ơi chỉ mình với………………! :). Mình rất rất mong muốn liên lạc và post bài mình thu âm để các bạn cho ý kiến. huhu