Bạn độc thân bao lâu rồi?

0
19/05/2013 43:34

Fly alone - Deutschland Sucht Den Superstar

Here we stand alone with all our loves
here we stand with all our hearts

and every moment
we can’t believe our feelings
is it just a dream,
A brand new start

here we stand it’s like two worlds colide
here we stand we’re feeling strong

and every moment we will share the feelings
and all we know
we can’t go wrong

Refrain:
We’ve learned to fly alone
from here to our heaven
We’ve learned to fly alone
with all of our hearts
We’ve learned to fly alone
our heart is just our home
And we know our hearts survive

Here we stand so lonely in our world
here we stand, now it’s our time

and every moment we’re feeling the emotions
it’s a chance
it’s so hard to find

Refrain:
We’ve learned to fly alone
from here to our heaven
We’ve learned to fly alone
with all of our hearts
We’ve learned to fly alone
our heart is just our home
And we know our hearts survive

We’ve learned to fly alone
from here to our heaven
We’ve learned to fly alone
with all of our hearts
We’ve learned to fly alone
our heart is just our home
And we know our hearts survive

“Hãy cứ rộng lòng với tất cả mọi người. Vì rằng việc bạn đã từng bị tổn thương không có nghĩa bạn không thể đặt niềm tin thêm lần  nữa. Vì rằng  việc bạn chưa từng yêu không có nghĩa bạn không xứng đáng để yêu thương. Vì rằng tình yêu sẽ đến với bạn, khi nào bạn thực sự sẵn sàng”.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome